Fällan i personlig utveckling

Av Annette Forslund

Det finns fyra stadier i personlig utveckling har jag hört 🙂

I det första stadiet är vi lyckligt omedvetna. Vi vet helt enkelt inte om att vi är omedvetna utan vi tror på illusionen om – “så levde de lyckliga i alla sina dar”.

I andra stadiet är vi olyckligt omedvetna. Vi börjar förstå och känna att livet inte är så enkelt som i sagorna. Verkligheten kommer i kapp, vi får problem mer relationer, jobb, pengar osv. Ofta har vi inte förstått att det handlar mer om oss själva än om alla omständigheter “där ute “.

 I tredje stadiet är vi olyckligt medvetna.  Då har vi börjat förstå att vi inte kan förändra andra människor utan bara oss själva. Vi börjar se bakåt för att förstå vår historia och varför vi har utvecklas till den person vi är i dag. Det är här den största fällan ligger i personlig utveckling. Vi skall förstå och hitta förklaringsmodeller till varför vi och andra människor agerar som de gör till absurdum. Vi försöker hitta olika metoder för att komma tillrätta med vår mänskliga natur.

I det fjärde stadiet är vi  lyckligt medvetna. För mig handlar det om att jag har slutat kämpa emot min mänskliga natur, jag har istället börjat älska den. Och ju mer jag älskar mina “oförmågor” desto mer försvinner de. Så paradoxalt och så underbart! Jag ser att ibland känner jag mig oduglig och oälskad och när jag gör det så tror jag på drakarna. När jag istället har mina klara stunder så vet jag att alla mina tankar om det förflutna och om framtiden och om alla oroligheter i världen är ” bara tankar ” Och i samma sekund försvinner drakarna. Då känner jag mig istället otroligt fri, lycklig och sammanlänkad med en värld som jag bara kan ana storheten av.

The Dragon Story

Ta min webbkurs!

Skapa en ny verklighet för inre och yttre framgång

Läs mer här

Annette Forslund

Jag har drivit eget företag i 25 år och arbetat med människor i utveckling i 14 år. Jag är ICF-certifierad coach Transformativ coach certifierad av Michael Neil i Los Angeles. Auktoriserad psykosyntesterapeut, yogalärare och Mindfullness-instruktör. Jag har utbildat ett 100-tal coacher i Nya Tidens Coachutbildning, har ett förflutet i försäkringsbranchen och har varit delägare i Max Matthiessen. Det viktigaste i mitt liv är att vara arkitekten i mitt eget liv och skapa min egen verklighet.

Ta min webbkurs!

Skapa en ny verklighet för inre och yttre framgång

Läs mer här
Läs mer från Annette