Friheten att slippa rätt och fel

Filmen som styr oss

Det jag ser i min egen utveckling är att ju mer jag släpper taget om rätt och fel desto större frihet får jag i mitt sinne. Jag behöver inte tänka på rätt eller fel eftersom jag vet att det kan ändras. Jag behöver bara lyssna på min djupare känsla. Ju mer kunskap vi får desto fortare förändras fakta. Det som var sanning igår är ingen sanning idag. Titta bara på trenderna på vad som är rätt att äta, hur vi skall uppfostra våra barn, och vad som är skadligt för hälsan.

Det är när vi håller fast vid våra rätt och fel vi lämnar nuet och flyttar in i våra tankar om hur det borde vara istället för att se det som är. När jag upptäcker att jag har lämnat nuet och är upptagen med att försöka reda ut något som jag tycker är fel,  (för jag är inte lika upptagen med mina tankar när jag tycker jag har rätt:) ) Så brukar jag ställa mig frågan om jag med 100 % säkerhet vet att det borde vara på något annat sätt. Ett bra sätt att påminna mig själv om att jag är förlorad i en film som jag själv har skrivit manuset på.

Ju fler rätt och fel vi har ju mer kommer vi att vara upptagen i vårt sinne att försöka förändra det som är eftersom det sällan överensstämmer med det som pågår just nu.

Har du bestämt dig för att du skall göra och vara på ett visst sätt så är du ofta upptagen med att döma dig själv för att du inte passar in i den mall du själv har skapat. Mitt förslag är att slänga bort mallen eller så gör du den så stor att allt passar in. För om du inte har någon mall är det svårt att döma, det finns inget du kan jämföra dig emot.

Har du varit med om att du vet vad du tycker i en fråga och sedan när du pratat med någon annan så tycker du något annat ? Det har jag varit med om många gånger. Ibland är det en styrka att kunna ändra sig och att inte alltid hålla fast vid sin egen åsikt. Men det kan också göra mig osäker att inte veta vad jag egentligen tycker. Jag är mer lättpåverkad i vissa sammanhang än i andra. I vissa frågor känns det som jag aldrig kommer att tycka annorlunda. Jag kommer nog aldrig förändra min tro om att vi är spirituella varelser i en mänsklig kropp. Det sitter så starkt och det är något som jag bara VET. Däremot har jag ändrat åsikt om vilket typ av jobb jag vill ha, hur jag vill bo, vikten av att passa tider och hur viktigt pengar är.

Lyssna på din visdom

Jag har upptäckt att ju mer jag börjar lyssna och lita på min egen inre visdom desto mindre bryr jag mig om det “allmänna rätta sättet, om normen. Jag lyssnar inte när egot börjar argumentera, jag tar inte mina tankar på så stort allvar.

Tänk tillbaka på de tillfällen i livet när du bara har vetat, hur kändes det då? Lyssna till din kropp vad den vill äta och hur den vill se ut. Sluta döma, varje gång vi dömer oss själva så skapar vi stress i vårt system och vi får svårare att höra vår egen röst. Fyll på med kärlek och tacksamhet istället och förstå att det är din sanna natur. Du är inte här för att döma dig själv och andra. Du är här för att uppleva mer av den du egentligen är och jag tror att vi är kärleksfulla varelser som ibland går vilse i vårt tyckande och tänkande. Som tur är så behöver vi faktiskt inte gå långa omvägar för att hitta tillbaka eftersom vårt välmående bara är en tanke bort.

 

Fällan i personlig utveckling

Det finns fyra stadier i personlig utveckling har jag hört 🙂

I det första stadiet är vi lyckligt omedvetna. Vi vet helt enkelt inte om att vi är omedvetna utan vi tror på illusionen om – “så levde de lyckliga i alla sina dar”.

I andra stadiet är vi olyckligt omedvetna. Vi börjar förstå och känna att livet inte är så enkelt som i sagorna. Verkligheten kommer i kapp, vi får problem mer relationer, jobb, pengar osv. Ofta har vi inte förstått att det handlar mer om oss själva än om alla omständigheter “där ute “.

 I tredje stadiet är vi olyckligt medvetna.  Då har vi börjat förstå att vi inte kan förändra andra människor utan bara oss själva. Vi börjar se bakåt för att förstå vår historia och varför vi har utvecklas till den person vi är i dag. Det är här den största fällan ligger i personlig utveckling. Vi skall förstå och hitta förklaringsmodeller till varför vi och andra människor agerar som de gör till absurdum. Vi försöker hitta olika metoder för att komma tillrätta med vår mänskliga natur.

I det fjärde stadiet är vi  lyckligt medvetna. För mig handlar det om att jag har slutat kämpa emot min mänskliga natur, jag har istället börjat älska den. Och ju mer jag älskar mina “oförmågor” desto mer försvinner de. Så paradoxalt och så underbart! Jag ser att ibland känner jag mig oduglig och oälskad och när jag gör det så tror jag på drakarna. När jag istället har mina klara stunder så vet jag att alla mina tankar om det förflutna och om framtiden och om alla oroligheter i världen är ” bara tankar ” Och i samma sekund försvinner drakarna. Då känner jag mig istället otroligt fri, lycklig och sammanlänkad med en värld som jag bara kan ana storheten av.

The Dragon Story