Förändringens båda ansikten

Reagera eller agera

Oavsett vad som händer är det alltid vår attityd till det som händer som avgör hur vi agerar. Ibland kanske vi inte hinner agera utan vi reagerar. För mig är det en stor skillnad på att agera eller reagera. När jag agerar kommer det från ett medvetet val och när jag reagerar kommer det som en reaktion, då känns det som jag har rätt och det jag reagerar på är fel. Jag kan känna skillnaden i själva energin på reaktion och aktion. Reaktionen kommer ofta från ett invant beteende och styrs ofta från rädsla. Jag behöver skydda eller försvara något. Hur gör du ? Vilken attityd har du när det gäller förändringar ?

Börja med att se dig själv

Det första steget är att verkligen börja se sig själv i olika situationer och se sin eget beteende. Om jag mår bra av mina reaktioner och mitt hjärta fylls av tacksamhet och glädje så skulle jag fortsätta med  det. Om däremot jag märker att jag inte gör det. Utan mitt sinne fylls av oro och elaka tankar då skulle jag nog börja fundera på om det är något som inte stämmer. Ju mer jag börjar se mina egna tankemönster så kan jag också förstå att det inte är någon sanning.  Det är bara ett mönster av tankar som dyker upp i mitt medvetande. Och ju mer jag kan se dem utan att reagera på dem som de vore sanning så avtar de i styrka. Det handlar inte om att aktivt “tänka positivt ” utan mer bara se det du tänker och förstå att det inte är sant. Skulle det vara sanningen så skulle alla människor reagera likadant på en situation. Det finns olika förklaringsmodeller varför vi reagerar olika och ofta så försöker vi klura ut varför vår reaktion uppstår.  Det jag har upplevt är att det spelar ingen roll vad den kommer ifrån, det som spelar roll är att den inte har något med den verklighet jag lever idag att göra. Och eftersom verkligheten förändras hela tiden så är det mycket smidigare, härligare och mer juciy att bara surfa med än att hålla kvar i några trötta tankebanor som inte gynnar mig ett enda dugg.